R.S Skogentreprenad AB rs skogsentreprenad örsundsbro entreprenad skog skogstjänster virke maskiner skogsutbildning skogsavverkning gallring

Välkommen till R.S. Skogsentreprenad AB!

Vi erbjuder skogstjänster såsom föryngringsavverkning, gallring, terrängtransport av virke och röjning. Vi utför dessutom grävning och lastbilstransporter av maskiner samt hjälper till med prislistor till apteringsdatorer. Vi inriktar oss huvudsakligen på storskogsbruket och är mycket flexibla när det gäller att anpassa oss efter våra kunders behov.

R.S. Skogsentreprenad AB har sitt säte i Örsundsbro, mellan Uppsala och Enköping, men vi åtar oss uppdrag över hela Sverige. Vi riktar oss både till storskogsbruket och större privata skogsägare.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!